Khordong Network: Poland | Germany | India

Krótka historia klasztoru KHORDONG

Pierwotnie tekst ten został napisany przez Czime Rigdzin Rinpocze, który osobiście przywiózł go do swego klasztoru Khordong w regionie Kham (Tybet) w 1990 r. Marie-Neige Lefevbre przywiozła go z Tybetu w 1997 roku. Czime Rigzin Rinpocze podyktował zwięzłe tłumaczenie Nadii Maati i Nathali Koralnik podczas odosobnienia lampek na miejscu obecnego klasztoru we wsi Dhanasara, Siliguri w Indiach w styczniu 1998 roku.

Mój klasztor nazywa się Khordong Gompa. To znaczy "pojedynczy mały dom w górskim zakątku". Ogólnie rzecz biorąc ludzie nie wiedzą kto zbudował ten klasztor, ale zgodnie z naszym zrozumieniem jego założycielem był Nubczien Sandzie Jeszie (jeden z 25 uczniów Padmasambhawy), który praktykował Jamantakę. Nubczien Sandzie Jeszie zbudował na ziemi HUDGE koło modlitewne z mantrami Yamantaki. W zimie, z powodu mrozu można usłyszeć jego odgłos "grr,grr,grr..." Jak położony jest ten klasztor? Generalnie możemy powiedzieć, że cały Tybet jest polem nauczania Avalokiteśwary. Ale faktycznie to Padmasambhawa (Tsokje Dordże) przybył do tego miejsca i pobłogosławił je. Jego błogosławieństwo jest bardzo potężne. W krainie "Darma Zalmo Gang" znajduje się dolina zwana Nyikog, gdzie płynie rzeka Njetshe. Jest tam wiele ogromnych lasów, kwiatów, leczniczych ziół, wodospadów wiele rodzajów ptaków, tygrysy i górskie zwierzęta np. jelenie itp. W wyższych partiach żyją zwierzęta dające mleko - jaki, owce, kozły etc. i dlatego jest tam wiele masła, sera i mleko. W niższych wielu ludzi pracuje na roli dlatego zbiory są obfite. Dlatego też jest to ważne miejsce. W związku z religijnym aspektem każda wioska ma klasztor. tak jak i samotne miejsce odosobnień. Takich miejsc reprezentujących tradycje Sakja, Gelug, Kagiu i Ningmę jest wiele. Klasztor Khordong jest miejscem świętym (Ba Yer Ga Wa Long). Jest tam jaskinia Padmasambhawy gdzie zbiera się wiele dakiń, znajdują się samopowstałe mantry. Jeśli praktykujecie w takim miejscu, choroby i przeszkody tego życia będą zlikwidowane, osiągniecie siłę długiego życia, możecie stać się bogatymi, możecie też osiągnąć oświecenie. W pobliżu, w VIII w. Nubczien Sandzie Jeszie zbudował wspomniane koło modlitewne i dlatego miejsce to zostało nazwane Khor Lo Dong. Padmasambhawa osobiście rozpoznał 8 pomyślnych znaków samopowstałych na górach tworzących dolinę. W okolicy żyje wielu wysoko zrealizowanych mędrców i dla tego wielu ludzi odwiedza to miejsce. Pierwszym spośród owych mędrców, który jako pierwszy osiedlił się tutaj w XII wieku był tantryk Ringa Changwa Amgon, współczesny I Dalaj Lamie, Rigzin Logden Dorje (jedna z 25 osób z linii Rigdzin Godema). Rigdzin Changwa Amgon praktykował Wadżrakilaje przez całe życie. Przebił skałę swoją phurba i osiągnął wiele symboli. Całkowicie poświęcił życie Dharmie i czującym istotom. Zmarł w wieku 110 lat. W owym czasie był tylko 1 dom w tym zakątku - Khor Lo Dong. Drugim lamą była kobieta, która robiła praktykę dakini, a następnie zmarła w wieku 39 lat. Jej ciało spalono a na czaszce odkryto sylaby BAM HA RI NI S.A. (nasienne sylaby 5 rodzin dakiń). Był to znak, że mądrość dakini zamanifestowała się w ludzkim ciele. W późniejszym czasie przybyło tam wielu lamów, którzy praktykowali i dawali wiele różnych nauk, zbudowali tez 7 domów ( po 16 m2) Można tam było praktykować, gotować i spać. Trzeci lama, który przybył do klasztoru był to zaawansowany jogin Senge Dorje. Przebywał w klasztorze Bari, gdzie wielki lama Siakja Gjaltsen stał się jego guru. Był dobrym nauczycielem i mędrcem. Posiadał tez moc przenikania bezpośrednio przez skały i góry (nie musiał więc wiele chodzić). Zbudował dużą gompę w tym miejscu, która nazwano potem Dechen Sang Ga Khorlo Dong. Siakja Gjaltsen dożył do 107 lat, razem z nim wielu ludzi przybyło do Klasztoru - męscy dakowie i żenskie dakinie, wszyscy wielcy mędrcy. Czwarty lama, który tam mieszkał był Dzie Łang Rinczen Puntsok Całe życie praktykował. Kiedy spadła lawina kamieni wyciągnął palec i kamienie zatrzymały się na małej skale zamiast spaść na pola. Zmarł mając 73 lata. Piąty Lama nazywał się Lha Wang. Pewnego razu okazał on swoją moc urabiając w rękach sAAAL...? zmarł w wieku 72 lat. Szóstym Lamą był Sandzie Tendzin. W czasie rytuału w intencji zmarłej osoby pali się kartkę z jej podobizną. Podczas takiej pudży Sandzie Tendzin spalił wizerunek ogniem swej mądrości (nie używając żadnego narzędzia do wzniecania ognia). Siódmy Lama - K...Lhawang okazywał bardzo jasną inteligencje od wczesnego dzieciństwa. Podczas pudży długiego życia dla wioskowego urzędnika, Uchenora i jego rodziny Lama cudownie wydłużył flagę długiego życia. Zbudował 3 posagi bóstw długiego życia Krija Tantry (Amitabha, Biała Tara, Vidżaja Devi) Rozwinął klasztor. Umarł w wieku 84 lat. Czime Rigzin Rinpocze osobiście widział te posągi nieszczęśliwie zniszczone w tamtych czasach. Ósmym lamą był Sonam Sierab. W momencie jego narodzin widziano światła a jego ciało było pokryte małymi piórami jak u ptaka. Był wielkim mędrcem Mahajany, zmarł w wieku 74 lat. Dziewiątym lamą był wielki święty, inkarnacja Sandzie Dordże Pema Kunsang Jeszie, Który w klasztorze Dordże Drag otrzymał imię Sierab Mebar ponieważ był w stanie zapamiętać grubą ksiażkę na raz. Sierab Mebar praktykował wyłącznie termy Rigdzina Godema (Bjang ter) i stał się mnichem VII Dalaj Lamy Kalzang Gjatso. Udał się do Tsang (do filii klasztoru Dordże Drag), gdzie otrzymał wszystkie przekazy linii Bjangter od głowy linii Pema Szenjen, bardzo wielkiego siddhy. Na stałe osiadł i praktykował w rejonie Derge Dzogczen. Ponieważ powstały pewne przeszkody rozpętała się burza z piorunami. Lama odsunął je zebrawszy pioruny w kawałek materiału. Wszystko wokół niego spłonęło: las, góry były osmalone, ale jemu nic się nie stało. Był w stanie nauczać całych Północnych Skarbów z pamięci. Ukazał wiele cudów, a jego życie było zadedykowane służeniu czującym istotom. Udał się do wioski Do (obok klasztoru Dodrupczena) i wioskowy urzędnik dał mu obok klasztor. Ten klasztor należał do systemu Sakjapy, ale stał się klasztorem Bjangter. Sierab Mebar zapoczątkował w klasztorze Khordong Tse Czo (Praktykę obchodzenia 10 dnia Padmasambhawy), tańce lamów, muzykę i malarstwo. Zmarł w wieku 90 lat. Jego zastępcą był Kalzang Gjatso, mnich z wioski Gjarong. 10-tym Guru był wielki odkrywca term Pema Nudan Dordże Drophang Lingpa. Odkrył wiele skarbów, praktykował Bjangter. Dzięki sile jego wielkiego współczucia i mocy błogosławieństwa ludzie z różnych wiosek, nawet zwierzęta i insekty osiągnęli oświecenie poprzez prosty fakt widzenia go. Zmarł w wieku 73 lat. Jedenastym lamą był wielki święty Sangdzin Gonpo Wangyal (Sangdzin - wielki mędrzec). Zgodnie z tym co mówią ludzie, jego ojcem był Abo Dorten, ale w rzeczywistości jego ojcem jest Mahakala. Gonpo Dong Ri jest górą Mahakali - był dzieckiem Mahakali. Wielu lamów mówi, że był bardzo wielki, ponieważ napisał wiele rzeczy, ale w rzeczywistości on nie pisał. Pośród jego guru byli Nuden Dordże, Urgjen Puntsok z klasztoru Bani i Kunzang Niendrag (inkarnacja Sieraba Mebara) z klasztoru Czugczong. Był bardzo wielki, dał wiele inicjacji i zmarł w wieku 73 lat. Dwunastym lamą był syn Nudena Dordże Pema Donsal - inkarnacja Czusang Namkha Jongja, lamy z Dordze Drag. Był bardzo wielkim mnichem, zmarł w wieku 93 lat. Trzynastym lamą była inkarnacja Nudena Dordze - Dordze Gjaltsen zwany Kalden Lingpą Studiował, praktykował, dawał nauki. Zmarł w wieku 37 lat Wielu lamów mówi że był wielkim tertonem, ale w rzeczywistości nie wyjął wielu term tylko jeden tekst Sengedongmy i dwa małe tomy. Czternastym Lamą był Tulku Tsorlo, inkarnacja Vasumbindo jednego z uczniów Buddy. Był zarządcą w Czugczog. Jego młodszy brat Gjurme Dordze zarządzał w klasztorze Khordong. Ich ojciec nazywał się Gonpo Łangjal a matka Sziłam Tso. Tulu Tsorlo był wielkim uczonym i mędrcem. Przebywał na stałe w klasztorze Khordong, gdzie robił praktykę Jamantaki. Rozpoznał inkarnację Nudena Dordże - Czime Rigdzin, który przebywał w klasztorze Khordong do wieku 19 lat. Zmarł w wieku 73 lat. Piętnastym Lamą był młodszy brat Tulu Tsorlo - Gjurme Dordże. Pewnego razu dostał lanie od wielkiego świętego, który nazywany był Wadżradhara, Gjalła Thubthub i w wyniku tego zrozumiał całe Dharmadhatu. Ruszył ze wschodniego do centralnego Tybetu do Tashiding w Sikkimie, skąd wrócił po ukończeniu wszystkich działań i zmarł w wieku 79 lat. Zgodnie ze swoją karmą i przyczynami Czime Rigdzin Lama ruszył do Nepalu i Indii za radą Tulku Tsorlo. Odwiedził Ladakh, Bhutan, Sikkim, Sri Lankę, Japonie, Koreę, Chiny, Anglię, Francję, Szwajcarię, Niemcy, Holandię, Polskę, Austrię, Australię, USA, Islandię, Szwecję, Danię, Szkocję etc. W Tybecie odwiedził takie miejsca jak: Tsang, Wee, Tsang Ang, Dergye, Dza Ko, Nyi Ko, Serta, Do Kog, Amdo, Dzeka, Gyarong, Trango, Lyiko, Namchan, Sokpo Kompo, Pema Ko, Yarlong Serto, Serma, Nemzog, Gorchen, Jagtal, Guenta, Tseurma, Chechen, Raktom, Nyi Zog, Mewa, etc Odwiedził święte miejsca Zang Zang Lha Bra, Samye, Samye Chimpu, Tak Yerwa, Tashiding, w Sikkimie, Gye Chen, Manka Sengye Yarzo, Sergye Gompo Yoro, Torchang Tugche Tsempo, Tso Nae, Dong Sag, Pagoj, Pani, Palhar Gang, Gyengang, Zahor Puni, Tsari Khani(Kailash) Tso Pema, Sarnath, i Swayambhu, Namo Buddha, Grote Asury Parping, Mara Zhikra w Nepalu. Minęło 500 lat od początku klasztoru i przez ten czas pozostawało tam wielu świętych których imiona nie były wymienione powyżej (takich jak Tendzin Dordże, którego kciuk był do połowy starty od obracania paciorków mali. Miał on moc leczenia ludzi tylko dzięki temu że go ujrzeli. Praktyki wykonywane w klasztorze: Bjangter ngondro Ching trung gTer - tser drag ( Obie mają tańce lamów. Aby w pełni wykonać tę praktykę 500 mnichów musi praktykować przez 16 dni.) W Nowy Rok praktyka Bjangter Drowa Kundrol Pierwszym miesiącu praktyka Amitabhy i inicjacja 1000 Buddów (7 dni) Konczog Sum Drub - terma Nudana Dorje z tsokiem ( 5 dni, 20 mnichów) W czwartym miesiacu ok. 500 mnichów praktykuje Bjangter Rigdzin Dung Drub, Lama Sangła Dipa (7 dni) Z Bjangter Thug drub i Rab Ne (3 dni). Zawsze jest mnich praktykujący Bjar ne przez 3 miesiące. W 9 miesiącu 200-300 mnichów praktykuje Bjangter Phurbę i strażników przez 5 dni. Zawsze są tam wielcy nauczyciele, którzy dają nauki i ok. 10 osób pozostających na odosobnieniach studiowania i medytacji.