Khordong Network: Poland | Germany | India

Projekt Archiwum Khordong

Ponieważ nasz ukochany i czcigodny Czimed Rigdzin Rinpocze odszedł w parinirwanę, oglądanie i słuchanie nagrań Jego nauk i praktyk stało się teraz dla nas ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, będąc niezwykle cenną sposobnością ponownego doświadczenia Jego obecności i nauk. Dzięki ludziom, którzy nagrywali Jego wykłady kilka lat temu, a następnie udostępnili je nam, mogliśmy je opublikować dla pożytku wszystkich Jego uczniów. Zainspirowani tym doświadczeniem zdecydowaliśmy się podjąć realizacji projektu zebrania wszystkich nauk Czimed Rigdzina Rinpocze i stworzenia kompletnego archiwalnego zbioru nagrań. Uważamy, że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, niezbędne do tego, aby nauki i praktyki, które Rinpocze nam przekazał, przetrwały i były należycie chronione. Jednak w obecnej chwili nagrany materiał jest rozproszony w wielu miejscach w różnych krajach. Uważamy, że nadszedł czas, aby zebrać go w jedno miejsce, zanim przestanie być dostępny i bezpowrotnie zaginie. Mieliśmy zamiar wyznaczyć jedno główne miejsce, w którym będzie przechowywane zebrane archiwum, aby mogli z niego korzystać wszyscy uczniowie Rinpocze. W zeszłym roku podczas letniego kursu ustaliliśmy, że najlepszym takim miejscem będzie Dropan Ling w Darnkowie, jako że jest to nasz jedyny ośrodek na zachodzie. Mamy również plan utworzenia drugiego takiego archiwum w Berlinie. Obecnie pracujemy nad stworzeniem bazy danych – spisu nauk Czimed Rigdzina Rinpocze, dostępnych na różnych nośnikach.


POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY

Zbieramy wszelkie informacje na temat odbytych kursów z Rinpocze (tzn. miejsca, dat i tematu udzielanych nauk). - prosimy wszystkie osoby, które nagrywały nauki Rinpocze, aby poinformowały nas o tym, jakimi nagraniami dysponują. Dzięki temu będziemy mogli wybrać najlepszą jakość nagrania i umieścić je w archiwum, co bardzo usprawni realizację naszego projektu. Archiwum będzie dostępne dla wszystkich uczniów Rinpocze, być może również w Internecie. Dzięki wysiłkom, jakie zostały podjęte przez naszych niektórych przyjaciół z sangi, już teraz dysponujemy niektórymi nagraniami nauk i praktyk w wersji cyfrowej. Można je u nas zamówić. Aby przyśpieszyć realizację PROJEKTU ARCHIWUM KHORDONG potrzebujemy również Waszej pomocy przy katalogowaniu, kopiowaniu, zapisie cyfrowym, nagrywaniu, przygotowywaniu CD, przetwarzaniu nagrań oraz prac związanych z Internetem. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą albo chcesz się dowiedzieć więcej na temat projektu, kontaktuj się z: Suzanne Salem, Fockstr.20, 24114 Kiel, Germany Tel. 0049 (0)431/2001117 Email: suzanne.salem@gmx.de

Mamy nadzieję, że nasz projekt przyniesie wszystkim wielki pożytek, dlatego BARDZO LICZYMY NA WASZĄ WSPÓŁPRACĘ.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, trwają pracę nad nowymi nagraniami, aby mogły być dostępne dla sangi. Do tej pory mamy wiele nieukończonych nagrań; wymieniając tylko niektóre, np. Lodziong, Donsal melong, 8 Manifestacji Padmasambhawy, Mandarawa, Budda Medycyny, Wadżrapani, Maczig Labdryn i Czod, Bardo & Phowa, Wadżrakila i inne.

Już dostępne są:


The Direct Indication of Buddhahood Beyond Classification, tekst Nudana Dordże Nauki C.R.Lamy, Freiburg 1992, (j. angielski i niemiecki); 5 CD

Short History of Buddhism, Questions and Answers about Meditation and Enlighment… Nauki C.R.Lamy, Freiburg 1992, (j.angielski i niemiecki); 2 CD

Teachings about Padmasambhava & Practice Nauki C.R.Lamy, Frankfurt 1994, (j. ang. I niem.), video CD

Obecne publikacje:

The Direct Indication of Buddhahood Beyond Classification, tekst Nudana Dordże oraz Short History of Buddhism, Questions and Answers about Meditation and Enlighment… Nauki C.R.Lamy, Freiburg 1992, (j. angielski i niemiecki); MP3 CD

Kunzang Lama’i Shelung – The Words of My Perfect Teacher Nauki C.R.Lamy, 1992, j.ang i niem.; 6 CD

W przygotowaniu:

Tibetan Yoga, Butterlamp and Shine Nauki C.R.Lamy, 1992, j.ang i niem.; 10 CD

Tibetan Yoga, Butterlamp and Shine Nauki C.R.Lamy, 1992, j.ang i niem.; MP3 CD

Teachings about Padmasambhava Nauki C.R.Lamy; 1-2 CD

Teachings about Padmasambhava Nauki C.R.Lamy; MP3 CD

Kunzang Lama’i Shelung – The Words of My Perfect Teacher Nauki C.R.Lamy, 1992, j.ang i niem.; MP3 CD


Obecnie dostępne:


SADHANA GURU RINPOCZE Maly Rigdzin-Praktyka C.R Lamy Plonia 1993 1CD

Maly Rigdzin- nauki Jomo Gudrun Darnkow 2004 1CD angielski / polski

Duzy Rigdzin- praktyka C.R Lamy Darnkow 2000 2 CD

Duzy Rigdzin- nauki Jomo Gudrun na temat Nyndro Darnkow 2004 4CD angielski 8CD angielski / polski

Komentarz Jamesa Low do modlitwy Maha Guru - Duzy Rigdzin Darnkow 2004 6CD angielski 9CD angielski / polski

Krotka historia Buddyzmu, Pytania i odpowiedzi na temat karmy, Medytacja i Oświecenie - C.R Lama Frankfurt 1994 2 CD angielski /niemiecki

Nauki na temat śmierci, bardo i odrodzenia, Budda Medycyny - praktyka i nauki, Budda Amitabha - Tulku Tondup Darnkow 2005 18 CD angielski / polski

Praktyka Zielonej Tary - Gonpo Wangyal, Praktyka Zielonej Tary - Kalden Linpa Zielona Tara - nauki Jomo Gudrun Darnkow 2003 4CD angielski / polski

Nauki na temat Shantideva Bodhicharyavatara - James Low Darnkow 2003 21 CD angielski

Modlitwa i ceremonia Lampek Maślanych - C.R Lama i Natja Darnkow 2000 1 CD

Komentarz Jamesa Low do ceremonii Lampek Maślanych Darnkow 2002 4 CD angielski 8 CD angielski / polski

Praktyka Szitro - C.R Lama Otwock 1996 1 CD

Praktyka Czenrezig (zewnetrzna) - C.R Lama Darnkow 2000 2 CD

Praktyka Rigdzin Dongdrup (wewnętrzna) - C.R Lama Darnkow 2000 2 CD

Dordze Drakpo Tsal ( Thug Drub) (praktyka sekretna) - C.R Lama Darnkow 2000 2CD

Wprowadzenie do nauk o Tantrze, Nietrwalości i niewiedza, Śmierc i kontinuum karmy, Historia Buddyzm, Historia Ningmapy, Historia Bjangterm, Nauki o ścieżce Tantry - Martin Boord Darnkow 2003 15 CD angielski/ polski

Życie Padmasambhavy, Tradycja term, Bjangterm linia Khordong, Życiorys C.R Lamy, Moc oddania - modlitwa do linii przekazu, Medytacja Padmasambhavy, Uzdrawiające medytacje Buddy Medycyny, nauki o bardo Khordong gompa Siliguri 2003 9 CD angielski

CHOD Praktyka i nauki na temat Khandro Gadgyjang Chod - C.R Lama Osterby 1994 2 CD angielski / niemiecki

Praktyka i nauki na temat Nuden Dordze Chod - James Low Wroclaw 1995 2 CD angielski polski

Praktyka i nauki na temat Gondpo Wangyal Chod - Jomo Gudrun Darnkow 2002 Darnkow 2004 Darnkow 2005 4 CD angielski / polski

DZOGCZEN Nauki na temat Nang Jang (stan Buddy bez medytacji Dudjom Linpa ) C. R Lama Darnkow 2000 5 CD angielski 6 CD angielski / polski

Nauki na temat Bezposredniego Wskazania Stanu Buddy (Nudan Dordze) - C.R Lama Freiburg 1992 5 CD angielski/ niemiecki

Nauki na odosobnienia w górach ( Dudjom Rinpocze) Jomo Gudrun Darnkow 2003 1 CD angielski

Filmy

Ceremonia kremacji C.R Lamy Siliguri 2002 4VCD

Podroz Choki Gyaltsen do klasztoru Khordong Tybet 2005 4 DVD


Praktyki i nauki tylko dla osób posiadających inicjacje od C.R Lamy


Praktyka Strażników Dharmy - C.R Lama Otwock 1996 2 CD

Praktyka Dordże Drollo - C.R Lama i Jomo Gudrun Premanon 1995 2CD

Nauki na temat Dordże Drollo- C.R Lama Premanon 1994 7 CD angielski / francuski

Nauki na temat Dordże Drollo - Frauke Darnkow 2004 3 CD angielski 5 CD angielski / polski

Nauki na temat Dordże Drollo - Frauke Darnkow 2003 5 CD angielski

Nauki na temat Dordże Drollo- Frauke Darnkow 2005 4 CD angielski / polski

Nauki na temat Dordże Drollo - Frauke Darnkow 2004/5 3 CD angielski

Praktyka Vadzrakilaji - C.R Lama Darnkow 2001 1 CD

Nauki na temat Vadzrakilaji - Martin Boord Wieden 2000 Wieden 2001 Hamburg 2001 Hamburg 2002 Darnkow 2003 6 CD angielski / niemiecki